Sharing

SEN家長求生包

當孩子有情緒問題或有其他特殊教育需要,如何在英國取得支援? 這是 31/3/2022心泉分享當日的PPT及現場問答精華,就下列問題提供有用資訊:

Activities

藝術治療工作坊

人人都話小孩子容易適應移民生活,事實係唔係?

其實大人和小孩一樣,到了新環境都需要重新適應,過程中難免遇上困難,無法恰當處理容易引發情緒,如果宣之無道,隨時鬱出情緒病來,而藝術創作可以是一個方法,幫助大家講出心底話,釋放情緒,搵條出路。註冊藝術(表達藝術)治療師蘇瑞雯 (Sandy So) 將會和大家分享一下運用不同的藝術創造方式,讓大人小孩透過親子活動,學習表達情緒、互相聆聽、互相支持。

家長分享5: 主動尋求全方位SEN支援之路

家長分享5: 主動尋求全方位SEN支援之路 作者: Elfy 媽咪 還記得在香港開始預備來英國的計劃時,最令我苦惱就是兒子日後在英國的支援。我的兒子在3歲時被評估有言語障礙及肌張力弱,4歲時被評估有輕微亞氏保加,他主要在社交及大小肌肉能力方面較弱。在香港,兒子的學校有到校服務及社區NGO提供訓練,我對自閉症孩子認識不多,故我也持續在不同學院學習針對SEN孩子的管教課程,如執行功能、3P正向管教課程、親子遊戲輔導等等。 出發往英國前,我在網上尋找了提供予SEN學童及家庭的支援。另外,我丈夫在英國有位朋友的女兒也是SEN,為我提供了不少這方面的資訊,包括EHCP(education health care plan教育健康關顧計劃,簡稱EHCP)這個新事物。最令我深刻的忠告是申請EHCP很困難 ,因為朋友的女兒申請了很長時間才爭取到EHCP,所以我的印象是在英國得到SEN支援是很困難的。

親子遊戲小手冊

來了英國,沒有了工人,有了時間,不如好好和孩子玩。 你親子,親才會親你。親密感覺是孩子跟你講「深情」的第一步呀。 用家中都有的物資,玩最好玩的遊戲。適合1-6歲小孩。 棉花球捉迷藏 旋轉木馬

Activities

求生包講座1

主題:當孩子有情緒問題或有其他特殊教育需要,可以如何在英國取得支援? 日期: 31/3(四)時間:10:00-11:30內容簡介:孩子不肯回校上課? SEN子女如何選校?如何向學校申請SEN支援?如何獲得轉介至NHS的精神健康服務? 講員:英國精神科社康護士、心泉義務社工及過來人家長 報名: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zgv1EuEGR-GVPpepiP5Ehg 費用:全免,但歡迎捐助心泉,因為Webinar有成本 https://www.justgiving.com/crowdfunding/hk-well

心泉分享

家長急移民易忽略子女感受 移英19年牧師夥記者辦NGO 望「心泉」成家庭橋樑

家長急移民易忽略子女感受 移英19年牧師夥記者辦NGO 望「心泉」成家庭橋樑 「都係為咗你先走啊。」移民的你有無向孩子說過這句話?籌備、出發、睇樓、搵工、撲學校⋯⋯大人忙著安頓,也許會忘了聆聽小朋友對陌生環境的感受和適應,「有小朋友嚟到之後被老師睇到行為異常,家長先發現個仔有 PTSD(創傷後遺症)。」移英 19 年的牧師 Kan,在服務的地區發現不少家庭抱走難心態移英,忽略小朋友的情緒,加上家長可能英文水平有限、對英國的醫療系統又不熟悉,種種因素令親子間越走越遠。

我家孩子很特別(下)- 通往英國特殊教育「貴賓之路」- EHCP家長過來人語

我家孩子很特別(下)- 通往英國特殊教育「貴賓之路」- EHCP家長過來人語 分享家長: Lucy 我家有特殊兒童,來英五年,輾轉認識了一些處境相近的香港家長,向我查詢英國特殊教育的各種問題。不少人有美麗的誤會,以為英國的特殊學校會是天堂。事實是,這裡支援雖好,但僧多粥少,要成功替孩子爭取,除了有過五關斬六將的能耐,還必須有財政資源。

zh_HK香港中文